Ber Norge åpne fengslene for krigsforbrytere

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) ber Norge ta imot krigsforbrytere som er dømt ved domstolen.