Ditt daglige brød blir dyrere

Et godt lønnsoppgjør for bakerne og dyrere råvarer gjør at norske brødspisere må regne med å betale mer for baksten.