Velger oppdrett foran villaks

— La villaksen dø ut hvis det er nødvendig for å drive oppdrett, sier ordførere.