OD 2010 skal fremme ungdomsdeltakelse i Brasil

Operasjon Dagsverk (OD) samarbeider i år med Kirkens Nødhjelp om et prosjekt som skal gi støtte til ungdom som jobber for sine rettigheter i storbyer i Brasil.