Vurderer politianmeldelse etter ventelistetriksing

Vestre Viken Helseforetak kan bli politianmeldt etter påstander om ventelistetriksing ved Sykehuset Asker og Bærum.