Grasrottips mot sykefravær

Å foreslå tiltak mot sykefravær er ikke bare forbeholdt eksperter, politikere og arbeidslivets parter. Også vanlige folk blir hørt.