Småbrukerne skuffet over landbruksmeldingen

Regjeringens landbruksmelding er skuffende og innfrir ingen av hovedkravene, mener Norsk Bonde— og Småbrukarlag.