Øker innsatsen mot fugledød i kraftlinjer

Norge vil øke innsatsen for å unngå at store mengder fugler dør etter sammenstøt med kraftlinjer eller fordi de får strøm gjennom seg.