Kortere liggetid på sykehus

Lengden på et gjennomsnittlig sykehusopphold var i fjor 4,6 liggedøgn, mot 4,8 året før.