Avvikler Stortingets gullpensjon

Stortingspolitikernes gullkantede pensjonsordning blir avviklet.