Datatilsynet kritisk til bruk av fødselsnummer

Hadde bruk av fødselsnummer som eneste brukernavn i nettbank blitt foreslått i dag, ville ikke Datatilsynet tillatt dette.