Flere dommer kan bli opphevet

I mai avgjør Høyesterett om lagmannsrettens juryordning er i strid med Menneskerettighetene. Avgjørelsen kan få stor betydning for en rekke dommer fra Lagmannsretten.