– Utrolig at det gikk så bra

Sokneprest Kjell Gundersen i Namsos menighet forteller at kirken forberedte seg på det verste da de fikk høre om raset.