Ledigheten fortsetter å øke - særlig blant unge

Arbeidsledige utgjorde i august 3,2 prosent av arbeidsstyrken., ifølge SSB. Det er blitt 22.000 færre sysselsatte siden mai i år. Særlig blant unge er det stor økning i ledigheten.