Sykehusene bruker stadig mer på medisiner

På ti år er sykehusenes utgifter til legemidler doblet. Det gir budsjettsprekk.