• Knut Storberget varsler at han vil gjennomgå hele asylpolitikken for barn, enten de er enslige mindreårige eller har kommet sammen med foreldrene. Jarle Aasland

Kan endre asylpolitikken for barnas skyld

Justisminister Knut Storberget (Ap) vurderer en liberalisering av asylpolitikken når det gjelder barnefamilier.