Stabell: - Burde begjært gjenopptakelse

Advokat Harald Stabell fastholder at han mener Riksadvokaten burde begjært gjenopptakelse av Treholt-saken.