Ikke svenske «radontilstander» i Norge

Svenske boligeiere risikerer krav om riving for milliarder etter innføring av nye «radonregler». Det vil ikke være tilfellet i Norge, som får ny stråleforskrift til sommeren.