Ni av ti barn i barnehage

Ni av ti barn i alderen ett til fem år går nå i barnehage på dagtid. De fleste foreldre ønsker at barna skal gå i barnehage.