Garderobespeil fra Ikea kan falle ned og knuses

Ikea tilbakekaller et parti garderober med tung speildør som kan falle av og knuses.