- Det er min rett å velge min ektemann

Forsker Ida Nafstad på Universitetet i Oslo har intervjuet 19 innvandrerungdommer som har brutt med familien sin og som har levd på sperret adresse.