Bergen befester stillingen som største sjøfartsby

Bergen har befestet sin stilling som byen med flest skip og størst tonnasje av alle nordiske skipsfartsbyer.