Bøndene mener regjeringen ikke følger Stortingets vilje

Bondeorganisasjonene mener regjeringen ikke følger opp Stortingets intensjon om å tette inntektsgapet mellom bønder og andre inntektsgrupper.

Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og småbrukarlag (t.v.), Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag og statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell under pressekonferansen om jordbruksoppgjøret i Landbruks- og matdepartementet fredag formiddag. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
  • NTB
Publisert: Publisert:
Les også

Bondelaget: Bøndene tilbys lavere inntektsvekst enn andre grupper

iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Bøndene vil ifølge statens tilbud få økt inntekten med 2,25 prosent neste år, mens sammenlignbare grupper ligger an til en lønnsvekst på 3,1 prosent.

Svært beklagelig, oppsummerer leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Også Norges Bondelag er skuffet.

– Det er det viktigste virkemiddelet for å sikre mangfoldet i norsk landbruk. Regjeringen svarer med å tilby landbruket en lavere inntektsvekst enn andre grupper. De viser ingen vilje til å oppfylle vedtatt politikk, sier leder Lars Petter Bartnes.

Underbyr med 1 milliard

Jordbruksoppgjøret er i gang bare to uker etter at Stortinget vedtok ny landbrukspolitikk gjennom landbruksmeldingen. Statens tilbud til bøndene er 1 milliard kroner lavere enn kravet fra bondeorganisasjonene, men høyere enn foregående år. Totalt har tilbudet en ramme på 410 millioner kroner.

Det er mer enn sluttresultatet som Bondelaget aksepterte i fjor og året før, men altså langt unna årets krav på 1,45 milliarder kroner. Kravet ville gitt bøndene en inntektsvekst på 9 prosent.

Statens forhandlingsleder Leif Forsell mener innretningen på tilbudet svært godt ivaretar de føringer og prioriteringer Stortinget har lagt til grunn. Han kaller bøndenes inntektsvekst «meget god», og påpeker at den vil ligge på 20 prosent for perioden 2014–2018.

Bøndene har dessuten muligheter til å tilpasse seg markedet i større grad, mener han.

– På noen områder overstiger produksjonen etterspørselen i markedet. Med bedre markedstilpasning har jordbruket ytterligere muligheter til inntektsforbedring, sier han.

Vil ha ny beregningsmodell

Spørsmålet om bøndenes inntektsnivå og -utvikling har vært mye omdiskutert gjennom årene, og regjeringen tar derfor initiativ til at man innfører ny beregningsmodell.

Bartnes er i utgangspunktet noe skeptisk til å innføre et nytt system.

– Dette var ukjent for oss, og det er ikke noe jordbruket har krevd. Vi mener de beregningsmodellene vi har, er kvalitetssikret nok, sier han til NTB.

Småbrukarlagets leder stiller seg åpen til å se på en ny ordning, så lenge det ikke går utover bøndenes inntekter.

Liten økning for forbrukerne

Av statens tilbud utgjør 177 millioner kroner en økning på statsbudsjettet. 150 millioner kroner er økning i målprisene, altså hva bonden får for produkter.

– Det betyr at for forbrukerne blir prisøkningen veldig beskjeden, sier Forsell.

Staten ønsker å legge om beiteordning for utmarksbeite og slik styrke små og mellomstore bruk i grasbasert husdyrhold. Det er også tiltak for å øke kornproduksjon, samt frukt og grønnsaker – områder som gir gode markedsmuligheter, ifølge Forsell.

Frist 15. mai

Forhandlingene skal etter planen være avsluttet 15. mai, men det er et åpent spørsmål om fristen blir holdt eller om partene i det hele tatt blir enige.

Bondelagets leder mener det er for tidlig å si om det kan gå mot brudd i år.

– Men det blir krevende. Det er et svakt tilbud, og vi er skuffet over at regjeringen ikke har fulgt opp det som var en klar føring fra Stortinget, sier Bartnes.

Organisasjonen er også skuffet over tilbudet som gjelder satsing på små og mellomstore bruk. Furuberg nevner at de foreslo satsing på bruk som har færre enn 100 sauer og satsing på melk på Vestlandet slik at fordelingen av budsjettmidlene i bedre grad ville kunne møte Stortingets ønske om fortsatt drift på de mindre brukene.

Publisert:
  1. Jordbruksoppgjøret

Mest lest akkurat nå

  1. Kraftig skjerping av koronatiltakene

  2. – Håpløs «Kiss and fly» ved Stavanger lufthavn

  3. Tettpakket med folk da Bent Høie åpnet Julebyen Egersund

  4. Disse korona­reglene gjelder nå

  5. Da Sol­skjærs etter­følger sa sin mening på TV, fikk han mange uvenner

  6. – Skolene kan utsette skoleball dersom det er mye smitte