• Pål Christensen

Vil doble prisen på svin og kylling

Lederen i Småbrukarlaget vil at prisen på kylling-, fjærfe— og svinekjøtt må dobles. Ole-Anton Teigen mener prisene nå er unormalt lave.