Lik overlevelsesmulighet ved hjertestans

Pasienter med hjertestans som fikk adrenalin intravenøst, har ikke hatt større sjanse for å overleve enn de som ikke fikk det. Det er konklusjonen i et omstridt hjerteprosjekt.