• Bøndene på Jæren har lite grunn til å klage over lønna sammenlignet med mange bønder ellers i landet. Odd Pihlstrøm

Bøndene på Jæren tjener best

Det er mest lønnsomt å være bonde på Jæren, i flatbygdene på Østlandet og i Trøndelag.