EU forbyr utkasting av fisk etter norsk press

Etter press fra den norske regjeringen, har EU nå gått med på å forby enkelte former for utkasting av fisk.