Reitan-sønner vant sak om 256 millioner kroner

Høyesterett har avgjort at Odd Reitans sønner — Ole Robert og Magnus Reitan - skal få tilbakebetalt til sammen vel 256 millioner kroner i innbetalt arveavgift.