• Kristin Halvorsen (SV) melder at det ikke bli dissens fra SV om kampflyene. Scanpix

SVs landsstyre krever ikke kampfly-dissens

SVs landsstyre fremmer ikke krav om at partiet tar dissens i kampflysaken. Samtidig bes det om at Norge presser flyprodusenten Lockheed Martin i klasevåpenspørsmålet.