Flere tog 100 prosent i rute

De siste ukene har 100 prosent av persontogene på flere jernbanestrekninger landet rundt kommet til riktig tid.