Blodmangel kan gå ut over operasjoner i Oslo

Blodmangelen er så stor ved Oslo universitetssykehus at operasjoner kan bli utsatt.