• Q-meieriene, som eies av Kavlistiftelsen, har sitt hovedmeieri på Øksnevad i Klepp kommune (Jæren Gardsmeieri). Om lag 80 prosent av produksjonen, målt i volum, skjer på Jæren. Odd Philstrøm

Q-meieriene med salgsvekst

Resultatet for første halvår av 2010 viser en sterk økning i salget for Q-meieriene. Nye produkter får det meste av æren for fremgangen.