Arbeidstidsavtale for lærere forlenges

Lærernes organisasjoner og KS er blitt enige om å forlenge arbeidstidsavtalen fram til ny forhandlingsrunde i 2012.