Norske fengsler fylles opp av utlendinger

Norske fengsel blir fylt opp av utlendinger, og blant varetektsfanger er de nå i flertall. Seks av ti som sitter i varetekt, er utlendinger.