Mistanke om påsatt brann på asylmottak

Politiet pågrep en av beboerne på et asylmottak i Eidsvoll som ble herjet av brann sent fredag kveld.