La ned elitestyrke - økte administrasjonen

Stikk i strid med regjeringens beslutning har Forsvaret økt Heimevernsstaben fra 30 til 43 personer etter at de la ned spesialavdelingen HV-016.