• Mens nordmenn sliter med å få tak i smør, sliter innbyggerne i Somalia med mangel på det meste. Her fra en norsk dagligvarebutikk (til venstre) og en flyktningleir i Sør-Somalia. Scanpix

«Dette er et marginalt problem i forhold til hva andre opplever»

Oppmerksomheten rundt smørmangelen gjør at vi ikke ser andre problemer, mener Norsk Folkehjelp. Mens nordmenn kjøper smør for opp mot 5000 kroner kiloen sliter en rekke andre land med faren for nye sultkatastrofer.