Høyesterett skjerper straffene i Alvdal-saken

Høyesterett øker lengden på alle straffene i Alvdal-saken, men opphever forvaringsstraffen for 65-åringen som regnes som hovedovergriper.