MMS-legen dømt til 10 års forvaring

Den 39 år gamle legen i den såkalte MMS-saken, er i Eidsivating lagmannsrett dømt til 10 års forvaring med sju års minstetid.