• Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) sa at utvalget skal komme med forslag samtidig som det skal bidra til å skape en mer helhetlig politikk på området.

Vil ha en bred gjennomgang av tros- og livssynspolitikken

Regjeringen vil sette ned et offentlig utvalg som skal foreta en gjennomgang av statens tros— og livssynspolitikk.