Har funnet 16 nye arter på havbunnen

Forskere har for første gang observert både nakensnegler og grisehalekoraller i Norge.