- Feil ved 60 prosent av nye elektriske anlegg

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) antyder at det er feil ved så mye som 60 prosent av kontrollerte nye elektriske anlegg i boliger her i landet.