• barnehage_cover.jpg

- Ettåringene slitesut i barnehagen

Det er stressende og utmattende for de minste barna å være i barnehagen på full tid, viser en ny norsk studie.