Krisemøte om Bergens-luften

Bergen kommune samler egne og eksterne etater onsdag for å diskutere problemene med luftkvaliteten i byen.