Kraftig økning i ledigheten blant innvandrere

Ledigheten blant innvandrere øker mer enn ledigheten blant resten av befolkningen. Fra mai 2008 til mai 2009 steg arbeidsledigheten fra 4 til 6,8 prosent.