- Sponheims ja gjør ikke Venstre til et EU-parti

De som hadde forhåpninger om at Sponheims utydelige EU-ja gjør Venstre til et ja-parti, må være skuffet, mener FrPs nestformann, Per Sandberg.