• Både Knut Horn, til venstre, og Harald Stabell bekrefter at saken er utsatt.

Saken mot Bodhild Baasland utsatt

Et og et halvt år etter at påtalemyndighetene tok ut tiltale mot Bodhild Baasland for grovt bedrageri av 5,5 millioner kroner, har saken fortsatt ikke kommet for retten.