• - I løpet av 2010 skal vi bruke 1,3 milliarder ekstra på politi, sammenlignet med saldert budsjett for 2009. Dette er det største budsjettløftet noensinne og vi forventer at satsingen gir resultater, sa Knut Storberget. Her sammen med forbundsleder Arne Johannessen. Scanpix

Storberget forventer resultater fra politiet

Justisministeren ga onsdag Politiets Fellesforbund klar beskjed om at han vil ha resultater nå som etaten har fått mer penger.