Over 600.000 har fått svineinfluensa

Folkehelseinstituttet konkluderer i en ny oversikt at pandemien nå har spredt seg til hele landet og øker kraftig. Anslagsvis 630.000 nordmenn har nå fått smitten.