• - Skillelinjene i norsk finanspolitisk debatt går mellom Frp og de øvrige partiene. Forskjellen er at vi mener det er stor forskjell på bruk av penger til forbruk og investeringer, mens de andre stirrer seg blinde på den økonomiske rammen, sier Siv Jensen. Knut S. Vindfallet

Frp vil kutte skatter og avgifter med 18 milliarder

Fremskrittspartiet vil gi store skatte— og avgiftslettelser til folk flest, men kutter samtidig drastisk i offentlige utgifter. Partiet vil fjerne handlingsregelen slik den er utformet i dag.